Muntenbuurt.nl - Registratieovereenkomst

We doen ons best om een ongepaste, seksueel georiënteerde, misbruikende, hatelijke, lasterende of privacyschendende inhoud bevatten of op welke andere wijze welke wet dan ook overtreden te bewerken of te verwijderen, is het voor ons onmogelijk elk bericht dat op dit forum geplaatst wordt te keuren, hetgeen betekent dat u onderkent dat alle geplaatste berichten de mening en standpunten van de oorspronkelijke auteur vertegenwoordigen. Deze komen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van dit forum en/of de beheerder(s). We nemen dan ook geen verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke geplaatste berichten dan ook. We staan niet in voor noch garanderen de nauwkeurigheid en volledigheid van elk bericht.

Door u te registreren op dit forum gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal zult plaatsen dat wetens incorrect, onnauwkeurig, misbruikend, hatelijk, pesterig, seksueel georiënteerd, bedreigend of privacyschendend is of geldende wetten kan schenden.

Weigering deze regels te gehoorzamen kan leiden tot de beëindiging van uw account, een schorsing van uw account of een permanente verbanning van uw account van dit forum. Uw IP-adres zal worden opgeslagen met elk bericht dat u maakt en kan worden opgevraagd door de leiding van het forum, mocht de noodzaak daartoe zich voordoen. U gaat ermee akkoord dat we op elk moment de mogelijkheid en het recht hebben elke account en elk bericht te verwijderen, bewerken of sluiten, mocht dit gepast worden geacht. U gaat er ook mee akkoord dat alle informatie die u op dit forum invoert zal worden opgeslagen in een database en dat "cookies" zullen worden opgeslagen op uw computer om uw aanmeldgegevens te bewaren. Wij maken geen gebruik van koppelingen met derde partijen zoals Google, Facebook en anderen. Wees uzelf er bewust van dat dit portaal een onderdeel is van het internet. Informatie die u plaatst is openbaar verdwijnt niet vanzelf.

We doen ons uiterste best om uw (persoons)gegevens te beschermen en delen uw gegevens niet met een derde partij. We doen ons uiterste best om deze omgeving zo goed mogelijk te beveiliging. Bij eventuele hack(pogingen) zijn wij niet aansprakelijk.

Door verder te gaan met het registratieproces gaat u akkoord met de bovenstaande regels en alle andere regels die de beheerder heeft of beheerders hebben opgesteld, waaronder het toevoegen van uw gegevens aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief.